SIK SORULAN SORULAR
sss
  • »
SIK SORULAN SORULAR
Parkinson Nedir?
Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen maddenin eksikliğiyle ortaya çıkan, genellikle ileri yaşlarda karşılaşılan ve oldukça sık görülen, santral sinir sisteminin dejeneratif ilerleyici bir hastalığıdır. Hareketlerde yavaşlama, donukluk, küçük adımlarla yürüme, yüzde "maske yüz" denilen donuk bir ifade, vücudun bir yanında genellikle "para sayar tarzda" şeklinde tarif edibilecek bir titreme ilk belirtilerdir.
Beyin Pili Tedavisi Hakkında
Beyin pili, insan beyni içerisinde herhangi bir noktaya elektrik akımı verilebilmesini, böylelikle elektrik akımı verilen bölgedeki beyin hücrelerindeki elektriksel aktiviteyi uyarmayı da baskılayabilmeyi sağlayan cihazdır. Nöromodülasyon adı verilen bu tedavi yöntemi ile başta Parkinson Hastalığı olmak üzere, pek çok hareket bozukluğu hastalığını tedavi edebilmemiz mümkün olmaktadır.

Beyin pili, insan beyninin içerisine yerleştirilen ve ucunda polariteleri değiştirilebilir dört platinium-iridium karışımı kutbu bulunan bir elektrot, bu elektrotu esas pil cihazına bağlayan bir uzatma (extension) ve pilin kendi gövdesinden oluşan elektronik düzenektir. Elektrot kısmı beyin içerisine yerleştirilmekte, bu elektrot uzantı yardımıyla cilt altından göğüs kafesinin üst kısmına yerleştirilen pile bağlanmaktadır. Pil cihazı, dışarıdan bilgisayar aracılığı ile telemetrik programlanabilen bir cihaz olup; bu cihazın programlanarak, beyin içerisindeki elektrotun ucunda yer alan dört kutubun pozitif/negatif/nötr olarak değiştirilebilmesi ve pek çok değişik kombinasyonlar yaratılabilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca verilen elektrik akımının şiddeti, yani amplitüdü, frekansı yani saniyedeki verilen elektrik dalgası sayısı ve verilen akımın dalga genişliği ayarlanabilmekte, böylelikle beyinde etkilenen alanın yeri ve büyüklüğü değiştirilebilmektedir.

Beyin Pili Operasyonu Hakkında
Beyin pili takılması operasyonu, tümü ile lokal anestezi altında ve hastalar uyanık olarak gerçekleştirilmektedir. Hastalar sadece operasyonun son aşamasında, son bir saatlik bölümde pilin gövdesi göğüste cilt altına yerleştirilirken acı duymamaları için uyutulmaktadırlar. Piller takıldıktan sonra hastadan hastaya değişmekle birlikte, ortalama birkaç haftalık aralıklı ve sık kontrollerle pillerin ince ayarları bilgisayar aracılığı ile yapılmakta ve hastaların en fazla randıman alabilecekleri parametreler ayarlanmaktadır. Başta Parkinson Hastalığı olmak üzere, pek çok hareket bozukluğu hastalığının tedavisinde başarı ile uygulanan beyin pilleri, bu girişimin uygulandığı hastalarda kontrol edilebilir, ayarlanabilir ve yan etkiler görüldüğü takdirde geri dönüşümü olan bir tedavi yöntemi olarak büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Pilin ömrü, uygulanan beyin bölgesine ve hastalara göre farklılık göstermekle birlikte, ortalama 5-8 yıl arasında değişmektedir. Pilin bataryası bittiğinde başka bir beyin operasyonuna ihtiyaç olmayıp pillerin sadece göğüs bölgesindeki cilt altına yerleştirilmiş kısmı yaklaşık yarım saatlik bir operasyonla değiştirilmektedir. Daha yüksek elektrik akımı verilmesi gereken distoni hastalığı olan hastalarda, 25 yıla kadar ömrü olan ve dışarıdan şarj edilebilen beyin pillerini de uygulamak mümkündür. Pil takılan hastaların normal günlük yaşantılarında hiçbir değişiklik olmamaktadır. Hastalar her türlü sportif faaliyetlerini sürdürebilirler ve yüzebilirler. Pil takılan hastalara üzerlerinde elektronik cihaz taşıdıklarına dair bir belge verilmekte ve hastalar gerektiğinde güvenlik kontrollerinde bu belgeyi göstermektedirler. Pil takılı hastaların pil ayarlarını değiştirebileceğinden MR çektirmelerine izin verilmemektedir. Ancak çok gerekli olduğunda yapılacak ayarlamalar ile uzman kişilerin kontrolünde MR çektirilmesi de mümkündür.

Beyin Pili Sosyal Güvenlik Kurumu
Bugün Sosyal Güvenlik Sistemi uygun seçilen ve doğru endikasyon ile ameliyat edilen hastalarda operasyonun en pahalı kısmı olan pil bedelinin tamamını karşılamaktadır.
EtkİNLİKlerİMİZ
© 2018 Beyin Pili Hastaları Derneği tüm içerik haklarına sahiptir.